Muziek uit een banaan: experimenteren met Juf in de Wolken

Muziek uit een banaan: experimenteren met Juf in de Wolken

Monique Ooms 05-06-2014

Vijftien jaar geleden ging je op voor je digitale rijbewijs. Sinds die tijd is er veel veranderd op ICT-gebied. Dat heeft invloed op hoe kinderen van nu leren. En dus ook op de rol van de leerkracht. De nadruk komt steeds minder te liggen op het overdragen van kennis, en steeds meer op het coachen van het leerproces. Het project Juf in de Wolken speelt hierop in. Wat is de status hier nu van?

Spel
“Het idee van Juf in de Wolken is om zowel leerkrachten als kinderen op een inspirerende en speelse manier te laten kennismaken met nieuwe media: om te ontdekken wat ze ermee kunnen doen en welke meerwaarde dit kan bieden voor het leerproces van de kinderen”, vertelt Evelien van Mameren, die als directeur van De Zwerm betrokken is bij het project. “Dat doen we in de vorm van een spel waarbij leerkrachten opdrachten krijgen aangereikt. Die opdrachten voeren zij uit met hun klas en daarmee kunnen zij punten winnen. Hiermee kunnen zij de strijd aanbinden met hun teamgenoten, maar ook met leerkrachten en teams van andere scholen. Zo ontstaat er een onderlinge strijd die – hopen wij – uitdagend en prikkelend werkt.”

Stel jezelf voor
Het project bevindt zich in de eerste pilotfase. “We trekken hierin samen op met twee schoolbesturen voor openbaar onderwijs in de regio Alkmaar. Vanuit Surplus zijn De Zandhorst, De Zandhope, De Springschans en De Zwerm betrokken: vanuit elke school zit een leerkracht in de werkgroep die het project ontwikkelt. De werkgroep heeft twee proefopdrachten afgeleverd. Een opdracht luidde: hoe kun je jezelf presenteren met behulp van nieuwe media? Daarvoor konden de kinderen een Prezi maken, maar ook een profielpagina, bijvoorbeeld voor Facebook. Kinderen moesten nadenken over zichzelf: wie ben ik? En: wat ga ik de wereld over mezelf vertellen? Hoe uitgebreider zij dit uitwerkten, hoe meer punten ze konden scoren. In groep 5/6 pakten ze dit als een malle op, het was blijkbaar een aansprekende opdracht, de kinderen gingen er heel enthousiast mee aan de slag.”

Muziek uit een banaan
De tweede opdracht betrof de MakeyMakey. Annemarie Dekker van De Zandhorst werkte deze opdracht uit met haar groep 6. “De MakeyMakey is een instrument waarmee je de computer kunt besturen zonder dat je die aanraakt. Je bestuurt de computer namelijk met draadjes. Je kunt de draadjes ook vastmaken aan een banaan en dan bijvoorbeeld pianospelen op een banaan. Magisch!” Over hoe het werkt, vertelt Annemarie: “Met twee ‘krokodillenklemmetjes’ maak je twee dingen vast aan de MakeyMakey, bijvoorbeeld jezelf en een appel. Als je de appel aanraakt, maak je een stroomkring en stuurt de MakeyMakey een commando naar de computer. De computer denkt dat de MakeyMakey een keyboard is, of een muis, en dus werkt het met alle programma’s en websites. De kinderen leerden zo wat een stroomkring is en hoe ze commando’s op een andere manier kunnen geven. Ze raakten hierdoor erg geïnteresseerd in techniek.” In de klas van Annemarie maakten de kinderen onder andere een webbased muziekprogramma met de MakeyMakey. “En ze hebben er Tetris mee gespeeld.” Het enthousiasme voor de MakeyMakey was groot, vertelt Annemarie. “Ze vonden het magisch. Een kind slaakte een gil van vreugde toen ze ontdekte dat ze via een draadje muziek kon maken op de computer. De kinderen begonnen enthousiast te experimenteren met de draadjes. Ze merkten op dat ze goed konden samenwerken waardoor de beat nog interessanter werd.”

Wedstrijd
Scholen die de strijd met elkaar willen aangaan, kunnen elkaar treffen op een website. “Die is nu in ontwikkeling en wordt deze zomer opgeleverd.” In de eerste helft van het nieuwe schooljaar gaat een tweede, grotere pilot van start. “Daarbij zijn meer partijen betrokken: onder andere uitgeverijen en zelfs Microsoft is geïnteresseerd.” De opdrachten die hieruit rollen, worden in de tweede helft van het nieuwe schooljaar uitgezet. Evelien hoopt dat op termijn alle Surplusscholen aan Juf in de Wolken zullen deelnemen. “Het is niet zo dat de manier waarop we nu lesgeven fout is, maar de huidige ICT-mogelijkheden bieden zoveel kansen om op een leuke manier nieuwe dingen te leren en ICT-vaardig te worden. Het stelt kinderen nog beter in staat om hun eigen leerproces te sturen. De leerkracht wordt daarbij steeds meer begeleider die kinderen vragen stelt als: wat wil je leren, wat heb je daarvoor nodig, waar vind je de juiste informatie?”

Onderzoeken en experimenteren
De vertrouwde methodes raken op de achtergrond, verwacht Evelien. “We gaan steeds meer lesgeven ‘zonder handleiding’ en zelf lessen creëren door in te spelen op wat in de klas actueel is.” Leerkrachten zijn al langer op zoek naar manieren om invulling te geven aan ICT-toepassingen in hun lessen. “De grote vraag daarbij is vaak: hoe pak ik dat dan aan? Daarbij komt dat de leerlingen hierin soms al verder zijn dan hun leerkrachten. Juf in de Wolken biedt hierin uitkomst. De kinderen kunnen via de opdrachten volop experimenteren en onderzoeken, en de leerkrachten kunnen meekijken en al doende leren. Het mooie van dit project is ook dat er leerkrachten meedenken, dus er is directe input vanuit de praktijk. Zij zijn mede-eigenaars. Dat beschouw ik als een belangrijke succesfactor.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *