Over

Juf in de wolken is een spel voor schoolteams die met en van elkaar willen leren over toepassingen van nieuwe ICT leermiddelen.

marv-and-co-1

De partners die Juf in de wolken hebben ontwikkeld zijn ervan overtuigd dat kinderen beter leren omgaan met technologie en beter leren denken als een technicus, wanneer hun docent deze kennis en houding ook omarmt. In Juf in de wolken leren leerlingen daarom samen met hun leerkracht. Het enthousiasme van de kinderen werkt aanstekelijk en motiverend voor de leerkrachten. We kiezen voor ontwerpende opdrachten omdat we hierin de beste aansluiting met het vak techniek en met ICT-middelen vinden. Introductie van deze middelen draait niet enkel om ‘kennis van’, maar nog sterker om ‘nieuwsgierigheid naar’ en ‘inzicht in’. De attitudeverandering die we met Juf in de wolken beogen te bereiken draait om een creatieve, open, makende en speelse houding ten opzichte van technologie: een voorwaarde voor het opleiden van innovatieve technici van de toekomst.

Juf in de wolken is ontwikkeld door drie schoolbesturen uit Noord Holland: ISOB, Ronduit en Surplus, die gezamenlijk 67 basisscholen vertegenwoordigen. De ICT coördinatoren en directies constateerden dat leerkrachten heel weinig gebruik maakten van modern ICT-leeraanbod, en dat lessen gericht bleven op kennisoverdracht in plaats van kennisconstructie en een ontwerpende attitude. Ze sloegen de handen ineen en ontwikkelden samen met Waag Society Juf in de wolken.

Vanaf de allereerste gesprekken zijn uitgangspunten:

  • Niet de techniek, maar de onderzoekende en ontwerpende houding van docenten als uitgangspunt / insteek om hen te inspireren en te betrekken;
  • Beginnen bij de nieuwsgierigheid en vragen van kinderen. De kinderen zijn betrokken bij het spel en hun enthousiasme werkt aanstekelijk voor de leerkrachten;
  • Leerkrachten bewust maken van andere / nieuwe methoden en ze handvatten bieden deze in de klas te gebruiken.

Juf in de wolken is door leerkrachten zelf bedacht en ontwikkeld. In co-creatiesessies is het concept ontwikkeld, zijn eerste opdrachten verzonnen, zijn ideeën bedacht (en gesneuveld) en is teruggekoppeld hoe opdrachten werkten in de klas. Een kerngroep van 12 docenten heeft hier expertise in opgebouwd en heeft samen met Waag Society toewerken naar de definitieve opdrachten voor de leerkrachten.

In eerste instantie werd Juf in de wolken alleen ontwikkeld voor de eigen leerkrachten en scholen, maar sinds medio 2014 werken de drie besturen en Waag Society samen met de CBE groep aan een plan om de game door te ontwikkelen.