Werkwijze

Juf in de wolken kan gespeeld worden op drie niveaus. Alle leerkrachten krijgen om de twee à drie weken een opdracht die zij alleen of met de klas kunnen volbrengen. Elke opdracht bestaat uit het een kennisonderdeel en een uitvoerend deel.

Als de leerkracht het uitvoerend deel heeft volbracht heeft hij/zij de opdracht binnen het eerste niveau behaald. Als de leerkracht de opdracht samen met de klas aanpast en volbrengt, dan heeft hij zij de opdracht binnen het tweede niveau behaald. Een derde niveau is te behalen door een nieuwe opdracht bij het kennisonderdeel te bedenken en deze in de dagelijkse onderwijspraktijk te plaatsen. De volbrachte opdrachten van het tweede en derde niveau worden digitaal verzameld in de Super Cloud en de Extended Cloud. Deze verzameling resultaten kan als voorbeeld en inspiratie dienen voor andere leerkrachten die dezelfde opdracht moeten uitvoeren.

De leerkrachten kunnen gedurende het spel de altijd de game council aanspreken voor vragen en hulp bij de opdrachten. De game council bestaat uit leerkrachten en leerlingen.